‘Vooral de persoonlijke aandacht en het oprecht luisteren hebben mij enorm geholpen.’

‘Ik gebruik 90% van de aangereikte stof nog dagelijks.’

‘De twee sessies met Corrie hebben mij erg geholpen weer rust te vinden in mijn werk.’

Ervaringen van klanten

icoon individueel
‘Tijdens mijn individuele Outlooktraining werd er door Corrie veel aandacht besteed aan de mens achter de hulpvraag. Het bewust zijn/worden van je sterke en mindere punten en hoe deze op een (werk)dag zo in te vullen dat je efficiëntie en plezier in het werk omhoog gaan. Vooral de persoonlijke aandacht en het oprecht naar je luisteren hebben mij enorm geholpen. Corrie is iemand die door middel van de juiste vragen te stellen je zelf laat inzien wat er scheelt en wat je eventueel nog mist in je werk. Dank hiervoor!’
Erik Hofmans, Jeugdbeschermer William Schrikker Groep

icoon individueel
‘Ik heb het coachingstraject met Corrie ervaren als leerzaam en geslaagd. Van mijn oorspronkelijke insteek – grip op een volle agenda en takenlijst – ging het gesprek naar inhoudelijke doelstellingen en persoonlijke overtuigingen – en weer terug. De gesprekken startten vanuit lopende zaken, maar achteraf bleek er een duidelijke lijn in gesponnen.
Ik zou alle drukke professionals dit traject aanraden! Het is een cadeau aan jezelf om inzicht te krijgen in wat je in je werk (onbewust) energie kost en welke werkzaamheden je vleugels geven – en hoe je die balans zelf kan beïnvloeden.’
Mendeltje van Keulen, Lector, De Haagse Hogeschool

icoon individueel
‘Corrie hebben wij ingeschakeld voor diverse coachingtrajecten bij Port of Amsterdam. Ik heb haar leren kennen als een deskundige en empathische coach. Zij weet rust en orde te brengen als het gaat om het plannen van werkzaamheden. In haar coachingtrajecten weet zij de situaties goed te doorgronden en biedt handvatten hoe ermee om te gaan. Dit heeft mij inzicht gegeven en heeft mij enorm geholpen bij mijn leidinggevende taken. Dank, Corrie!’
Claudia Dönzelmann, HR Business Partner, Port of Amsterdam

icoon individueel
‘Corrie is een prettig, open persoon. Voelde direct goed, vertrouwd en veilig. Ik heb inzicht gekregen in mijn denk- en gevoelspatroon. Ik heb geleerd om te gaan met anderen zonder mijzelf te verliezen, gewoon door mezelf te zijn en goed en op een andere manier te luisteren naar anderen. Omschrijving van de coaching van Corrie is voor mij: vóór Corrie en ná Corrie. Ná Corrie bevalt me prima!’
Petra ten Bookum

icoon individueel
‘Dankzij Corrie heb ik tools in handen gekregen om bewustere keuzes te maken op het gebied van planning, prioritering en zelforganisatie waardoor ik meer tijd kan besteden aan de dingen die ik belangrijk vind. Corrie heeft een heldere, persoonlijke aanpak die ze tegelijkertijd volledig aan kan passen op de persoon die ze voor zich heeft. Afhankelijk daarvan doet ze passende oefeningen of biedt ze de nodige inzichten tijdens het gesprek. Ze kan gedrag en patronen duiden volgens begrijpelijke modellen, zonder dat het te “hoofdelijk” wordt. De sessies zijn derhalve altijd dynamisch en inzichtgevend.’
Thomas Spijkerman, creatief producent, docent, theatermaker, directeur-bestuurder bij Heelal BV, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

icoon individueel
‘Ik was op zoek naar zowel praktische ondersteuning bij het opzetten van mijn bedrijf, als psychologische begeleiding, aangezien ik een aantal moeilijke jaren en een heftige burn-out achter de rug had. Tegelijkertijd zocht ik een benadering die ook sterk gericht is op zingeving, die ik vrijwel kwijt was geraakt.
Ik ben op geen enkel punt teleurgesteld, en de resultaten van het traject hebben mijn verwachtingen zelfs overtroffen. Corrie heeft diepgaande kennis van verschillende therapie-technieken die ze combineert met praktische re-integratiebegeleiding. Maar wat ik vooral als bijzonder heb ervaren, is dat het traject volledig werd afgestemd op mijn specifieke behoeften en wensen. Ze luistert heel goed, pakt mijn eigen gedachten op en visualiseert deze, plaatst ze in context, of verzint een oefening om ermee te werken. Zo’n op-maat-benadering heb ik niet eerder gehad bij andere hulpverleners, die vaak een vaststaand model willen toepassen op hun cliënten.
Ik kwam in mijn re-integratietraject als een heel onzeker iemand, met veel angsten, weinig inzicht in wat ik wilde en vrijwel geen vertrouwen in de toekomst. Nu heb ik een goed lopend bedrijf en weet zeker dat ik precies doe wat bij me past – ik ben gelukkig en zie weer een mooie toekomst voor me.’
Karine Dekker, Eigenaar/ Vertaler AR, FR, ENG > NL

icoon individueel
‘Met succes heb ik diverse sessies gevolgd bij Corrie. In de eerste paar sessies lag de focus op het organiseren van mijn werk als HR adviseur bij de Nationale Politie – eenheid Amsterdam. In de laatste paar sessies ging het om het inhoudelijk versterken van mijn rol als HR adviseur. Dankzij Corrie heb ik goede stappen gemaakt en ben ik gegroeid om helder te krijgen wat ik wil en wat ik kan in mijn werk. Ik ben dan ook heel tevreden over de resultaten van de coaching. Ook mijn accounts zijn tevreden hierdoor en ook over de gedegen, gestructureerde manier waarop ik mijn werk doe.’
Linda Beentjes, HR Adviseur & Coördinator HR Advies – Nationale Politie eenheid Amsterdam

icoon individueel
‘Op deze website zag ik een positieve ervaring van een collega. Ik heb contact met de collega gezocht en zij beval mij Corrie zeker aan. Ik had behoefte aan overzicht in de tal van vragen, mails die ik dagelijks krijg en de afspraken die ik heb. Wat is belangrijk, wat kan wachten en hoe plan je dit in? Door de coaching op verschillende onderdelen en de spreiding van de sessies heb ik mij dit eigen gemaakt. Door dit overzicht heb ik meer ruimte voor leuke zaken zoals kennis opdoen en delen. Mijn leidinggevende ziet een groot verschil en mijn opdrachtgevers weten wat zij van mij kunnen verwachten. Corrie ontleedt op haar rustige manier, eerst de zaken waar je tegenaan loopt en vraagt door om te achterhalen waarom je iets doet. Soms zette ze me ter plekke aan het werk om uitstel te voorkomen. Dat zijn momenten van bewustwording. Deze manier van aanpak heeft mij erg geholpen.’
Ingrid, Nationale Politie

icoon individueel
‘In een hele turbulente tijd, zowel qua werk als privé, wist Corrie mij inzicht en helderheid te verschaffen in mijn denkpatronen en te doen inzien dat ik in plaats van een tandje erbij best ook eens met een tandje minder toe kan. Hierdoor leerde ik dat iets minder betrokkenheid en minder verantwoordelijkheid voelen meer ruimte en lucht geeft in werk en privéleven. Ik heb Corrie ervaren als heel invoelend maar ook to the point en ze wist altijd meteen goed in te haken op de verschillende kwesties die speelden tijdens het traject. Gedurende mijn re-integratie heeft ze mij veel praktische handvatten gegeven waardoor ik nu weer volledig en naar tevredenheid aan het werk ben.’
Anna Stam, administrateur Verzetsmuseum Amsterdam

icoon individueel
‘Het is Corrie gelukt me stukken verder te helpen door haar milde, maar duidelijke benadering. Corrie coachte me op basis van een grote diversiteit aan expliciet benoemde bronnen. Ze deed concrete suggesties ter verbetering, maar checkte ook of dat paste bij mij. Dit in combinatie met een strakke bewaking van de tijd tijdens sessies en helderheid over de doelen, stimuleerde mij om stappen te maken.
Corrie geeft op haar website aan dat ze helpt met het bereiken van meer rust, overzicht en plezier. Niet alleen efficiënter organiseren, maar ook beter kiezen voor wat belangrijk is. Dat is precies wat er is gelukt en daar ben ik heel blij mee!’
Hanneke de Graaff, Docent Aardrijkskunde, UniC

icoon individueel
´Door de coaching heb ik inzicht gekregen in de wijze waarop ik mijn tijd en energie zo evenwichtig mogelijk tussen werk en privé kan verdelen. Ik heb nu meer tools in handen hoe ik dit ook weer voor elkaar kan krijgen als het even wat minder gaat.´
Dawied Benistant, docent/coördinator Gemeente Amsterdam

icoon individueel
´Tijdens mijn studie verstopte ik me voor mezelf en mijn docenten. Ik had weinig overzicht en voelde me daardoor heel onzeker. Door Corrie ben ik gestopt me te verstoppen. Ze heeft me weer zelfvertrouwen gegeven. Ze is to the point en meelevend en ik voelde me echt gehoord en gezien door haar. Ze volgde niet haar eigen stramien, maar was helemaal afgestemd op mij. Zo hebben we praktische en realistische plannen gemaakt. Ze keek daarbij niet alleen naar deadlines voor mijn studie, maar ook naar mijn gezondheid en hoe ik me erbij voelde. Dat was heel fijn!´
Marilou, student

icoon individueel
Ik probeerde al heel lang door hulpboeken en standaard tips mijn werk beter te plannen. Dit lukte niet, en ik was bang dat ik moest leren accepteren dat ik geen grip had op mijn werk.
Door de coaching van Corrie heb ik weer plezier in mijn werk. Ik heb overzicht over mijn werkzaamheden en voel dat ik zelf aan het roer sta. Corrie luisterde goed en stelde goede vragen en stelde mij op mijn gemak. Ze gaf praktische tips hoe om te gaan met email en planning, maar ook inzicht in mijn eigen drijfveren en denkproces. Dit ging efficiënt in een beperkt aantal sessies, waarvan ik vooraf dacht dat het nooit genoeg zou zijn.
Maria Rus, Technisch beheer adviseur riolering, Gemeente Almere

icoon individueel
‘Het resultaat van vijf coachingsessies bij Corrie is voor mij dat ik in mijn werk mezelf scherp weet te houden. De uitdaging in mijn werk is om ‘aan de bal te blijven’ en niet achterover te gaan leunen omdat het een keer tegenzit. Ik leer dat het oké is om vragen te stellen aan collega’s wanneer ik niet weet hoe ik om moet gaan met een bepaalde hulpvraag van een cliënt. Corrie is een nuchtere heldere denker die veel technieken van het coachen beheerst. Ze is in staat mij heldere feedback en inzichten te geven. Dankzij Corrie kan ik mijn werk professioneler uitoefenen. ‘
hulpverlener 113 zelfmoordpreventie

icoon individueel
‘Corrie dringt snel door tot de kern, ziet en volgt goed wat er speelt…ook onder de oppervlakte. Ze heeft een groot arsenaal aan methoden en technieken tot haar beschikking waar ze mij verder mee heeft geholpen en die aansluiten bij mijn visuele en analytische stijl. Corrie vraagt op alle momenten goed door, ze overziet en laat niet los. En dat op een plezierige manier. Of het nou gaat om een plan voor je organisatie of een plan voor je leven, Corrie helpt je echt verder.´
Laura Keegstra

icoon individueel
‘Ik heb het coachingstraject zeer positief ervaren. Het heeft er toe geleid dat ik inzicht heb gekregen wat mijn competenties en kwaliteiten zijn en waar ik energie van krijg. Door te luisteren en verdiepende (vervolg)vragen te stellen heeft Corrie mij geholpen om te achterhalen wat er werkelijk speelt en wat de aanleidingen hiervan zijn. Het traject heeft er in geresulteerd dat ik een andere functie heb die voortkomt uit het traject.’
Roderick Gerritsen, Adviseur stedelijk water, Gemeente Almere

icoon individueel
‘Ik had altijd het gevoel dat er bij mij meer in zat dan eruit kwam, zowel qua werk als privé. De resultaten op mijn werk waren goed maar het werk kostte me vaak erg veel moeite. Ik wist echter niet hoe dit kwam en dit gaf mij een onprettig gevoel. Ik wilde dit wel graag oplossen. Omdat ik ook ADD en wat autistische eigenschappen heb kwam ik bij Corrie terecht. Het was voor ons beide even zoeken naar de oorzaken en oplossingen maar als snel kwamen er geweldige resultaten; Ik kreeg meer rust in mijn hoofd en ging veel beter presteren en nog belangrijker; ik had een voldaan gevoel.
Arno Groenendijk, Technisch Coördinator Verzetsmuseum Amsterdam

icoon individueel
‘Dankzij de betrokken en inspirerende gesprekken met Corrie heb ik meer inzicht gekregen in hoe ik mijn werk organisatorisch beter kan indelen waardoor ik beter overzicht heb en gerichter kan werken. Ook begrijp ik beter hoe ik vanuit mijn kracht kan werken, waarom bepaalde taken me juist uitputten en hoe ik hierin een goede balans kan vinden. Corrie luistert goed, geeft achtergrondinformatie waar nodig. Ze weet andere accenten te leggen waardoor situaties op een andere manier te benaderen zijn en zo een nieuwe betekenis krijgen. Ze is vriendelijk, geduldig, heeft humor, is doortastend, kan goed samenvatten en ‘to the point’ komen. Hierdoor hoeft een coachingstraject niet lang te duren. Ze heeft een prettige betrokken maar toch autonome houding, waardoor je zelf de verantwoordelijkheid voelt en eigen zeggenschap houdt over de dingen die worden aangedragen. Dat heb ik als erg prettig ervaren.’
Brigit, kunstenaar

icoon individueel
‘Corrie heeft mij door het stellen van de juiste vragen en door kritische zelfreflectie een keuze laten maken voor een vraagstuk dat mij al een aantal jaren dwarszat. In de sessies heb ik Corrie als een positief iemand ervaren die op de juiste manier de confronterende vragen kan stellen. Door de vrije en gemoedelijke sfeer ontstond er een zeer dynamische dialoog die elke sessie terugkwam. Dit heeft mij de ruimte gegeven vrijuit te praten over mijn gedachten.’
K.H., Engineer

icoon individueel
‘Corrie weet op een rustige en doortastende wijze tot de kern te komen. Met bestaande systematiek weet ze toch maatwerk toe te passen. Daar heb ik dagelijks wat aan in de praktijk, maar heeft me ook verder geholpen in mijn persoonlijke ontwikkeling.´
Dorothy Winters, marketeer Havenbedrijf Amsterdam

icoon individueel
‘Corrie laat me letterlijk ademhalen. Na mijn diagnose ADHD heb ik Corrie gebeld om mij te helpen met mijn gezin, werk en administratie. Haar grootste kracht is haar intelligente en actieve manier van luisteren. Het maakt niet uit wat het onderwerp is, ze luistert vol aandacht, rust en respect. Niets is raar, alles kan. Ze stelt op goede momenten de juiste vragen, waardoor je snel inzicht krijgt in wat er speelt en wat je hiermee kunt. Ze laat je echt zelf nadenken en dat helpt mij enorm. Daardoor kan ik er echt iets mee. Ze inventariseert eerst breed en daarna ga je dit samen met haar overzichtelijk maken. Dan wordt het behapbaar. En als ik dát ervaar, dan voel ik zo’n opluchting! Het neemt mijn onrust weg, geeft vertrouwen en energie.’
Marije, radio-documentairemaker

icoon individueel
‘During the four sessions I had with Corrie, I learned how to tame my inbox and organise myself a lot more effectively. Her advice was extremely practical, and I saw the results immediately! ‘
docent

icoon individueel
‘De coaching met Corrie aangegaan om inzichten te krijgen in mijn manier van werken en gedrag die hierbij van invloed zijn. Zij is een heel fijn en rustig persoon die de tijd voor mij heeft genomen, naar mij heeft geluisterd en waar ik een veilige plek heb kunnen ervaren om mij zelf te openen en kwetsbaar op te kunnen stellen. Door de juiste vragen te stellen en te spiegelen, wist zij vaak tot de kern van mijn uitdagingen en problemen te komen en heb daardoor mijzelf beter leren kennen. Met deze bewustwordingen kan ik nu beter focussen, meer rust vinden (in mijn werk) en krijg ik dingen ook sneller en georganiseerder voor elkaar.’
Walter Kamer, Applicatie Coördinator, Port of Amsterdam

icoon individueel
‘De coachgesprekken met Corrie hebben me enorm geholpen om me meer te durven focussen op zaken die er echt toe doen in mijn privé en werkleven. Dat ervaar ik als zeer waardevol.´
Maike van Pelt

icoon individueel
‘Mijn coaching vraagstukken lagen op twee gebieden. In de gesprekken is de theorie van de punten aangereikt en besproken evenals aanvullende tips. Daarnaast is besproken hoe ik dit kan toepassen in mijn werk – leven en heb ik dit in de sessies kunnen oefenen. Korte terugkoppelingen in de sessies van hoe het is gegaan en het bespreken van aandachtspunten hebben mij stap voor stap verder geholpen. Ik heb deze manier als zeer prettig ervaren.
Corrie is open en eerlijk en persoonsgericht. Door haar open communicatie en door te vragen heeft ze mij geholpen om mijn persoonlijke leerdoelen te behalen.’
Alexander van den Hemel, Senior Technicus Groen en Spelen, Gemeente Almere

icoon individueel
‘De begeleiding van Corrie heeft mij geholpen koers te houden bij het neerzetten van mijn bedrijf. Corrie sloot steeds aan bij waar ik stond, om dan samen te onderzoeken wat een passende volgende stap zou kunnen zijn. Haar betrokkenheid, rust en concrete adviezen maakten dat ik steeds weer met nieuwe energie verder op pad ging.’
Joke Verburg, Herstel-werk Verzuimbegeleiding

icoon individueel
‘Corrie heeft me goed geholpen met het creëren van meer orde en overzicht in mijn werkzaamheden. Daarnaast heeft ze me geholpen op een betere manier om te gaan met (ad hoc) vragen van collega’s. Door het aanpakken van hoofdzakelijk deze twee zaken ervaar ik een stuk minder stress op mijn werk.’
Anoniem

icoon individueel
‘Corrie heeft mij een goede spiegel voorgehouden en mij laten zien op welke wijze ik mijzelf verder zou kunnen ontwikkelen. Zij heeft – door de juiste vragen te stellen – mij verder richting gegeven in mijn loopbaan. Ik kan Corrie als coach zeer aanbevelen.’
Annette van der Sluis, Clustercommandant Brandweer Kennemerland

icoon-groep
Over Beter timemanagement:

‘Absoluut een must voor zowel leidinggevenden als uitvoerend werkers. Iedereen kan hier wat van opsteken, zelfs de goede planners.’
Mw. R. Rietveld, gebiedsmanager William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

icoon-groep
Over Effectief Outlookgebruik en Beter timemanagement:

‘Na de training had ik een rustige dag en kon ik goed aan de slag met de tips en tricks die ik had gekregen. Heerlijk gevoel toen ik de dag daarna opstartte: overzichtelijke mailbox, duidelijke takenlijst. Ook heb ik een fijn handvat gekregen voor eigen timemanagement: inzien dat je ook als managementassistente een eigen planning in je agenda kan/moet bijhouden. Voor je eigen rust, maar ook ter bevordering van je professionaliteit.’
Myrthe Versteeg, managementassistente De Haagse Hogeschool

icoon-groep
Over Effectief Outlookgebruik en Beter timemanagement:

´Een goede training. Niet alleen software, maar ook gericht op gedrag en beoogt je meer grip en plezier in je werk te geven.´

´Erg veel aan gehad en zin om ermee aan de slag te gaan.´

´Duidelijke uitleg, veel voorbeelden. Eerlijk over niet alles weten, maar zeer bereid mee te denken aan antwoord-oplossing. Zeer informatief.’

‘De diepgang is meer dan verwacht en sluit goed aan bij de praktijk.’

Diverse managementassistenten De Haagse Hogeschool

icoon-groep
Over Training Balans Werk en Privé, 3 dagdelen met collega Tess Bode:

‘Heel interactief, leuk met opdrachten en uitdagingen. Juist door de tijd die tussen de bijeenkomsten zit, is het effect veel groter.’

‘Docenten waren begripvol en er heerste een prettige en open sfeer.’

‘Zeer nuttig, goed te volgen, mooie voorbeelden.’

‘Prettige mix van theorie en praktijk, maakt je meer bewust.’

Diverse medewerkers ARAG Rechtsbijstandverzekering

icoon-groep
Over Effectief Outlookgebruik en Beter timemanagement:

‘Het heeft mij meer inzicht en bewustwording gegeven ten aanzien van de mogelijkheden van mailverkeer en agendaplanning. In het oefenlokaal direct werken in je mailbox en digitale werkagenda heeft zeker meerwaarde. De aanpak was goed, met veel bruikbare tips. Er kwam veel aan bod.’
Suzanne Hensels- van Straaten, Officier van Justitie/Teamleider Opleidingen, Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Rotterdam

icoon-groep
Over Effectief Outlookgebruik in 2 dagdelen:

‘Wat een rust en begrip van Outlook heeft deze cursus me gebracht. Ik laat Outlookmail nu voor me werken in plaats van dat ik ermee aan het werk ben. Hele fijne cursus met veel praktische tips.’
‘Kundig, aan de hand meegenomen worden door de opties van Outlook. Er gaat een wereld voor je open.’
‘Rustige en inzicht gevende presentatie. Speelt goed in op de levende hulpvragen.’
‘Op een duidelijke en gestructureerde manier heb ik veel geleerd over mails, mailgedrag en Outlook. De kennis kan ik zo in de praktijk toepassen.’
Diverse medewerkers Openbaar Ministerie, Arrondissementsparket Rotterdam

icoon-groep
Over Effectief Outlookgebruik:

‘Aan de hand van de informatie uit de intakeformulieren past Corrie de inhoud van de workshop aan. Zo speelt zij goed in op alle vragen die leven. Duidelijke hand-out met veel praktische tips. Dit maakt dat je het direct in de praktijk goed kunt toepassen.’
Caroline Lamp, secretaresse Raad van Bestuur Zorgbalans Haarlem

icoon-groep

Over Effectief Outlookgebruik:

‘Enthousiaste docent, veel kennis, snelle middag en een wereld van mogelijkheden komt op je pad!’
Sophie Kramer
‘Het is een investering in tijd die geheel ten goede komt aan jezelf. Die 3,5 uur is zo terugverdiend.’
Suzanne Middelkoop
‘Een hele leerzame en vooral praktijkgerichte workshop met heel veel tips en direct toepasbare ‘trucs’.’
S. Duivenvoorden
‘Heel prettig dat de toepassingen worden gepresenteerd als maatwerk door rekening te houden met de verschillen in werk.’ Cora Kunz
‘Proactieve les, dynamisch, goede en logische opbouw en bijzonder leerzaam. Door deze workshop staat Outlook mij nu ten dienste in plaats van dat het (soms) als de vijand voelt.’ Marion van de Voort
‘Wil je ook graag weer de baas zijn over je mailbox? Leer effectiever en efficiënter omgaan met mail, werktaak gericht. Leer het van Corrie Breeman! Een topper!’ Rob Huijsmans
Diverse medewerkers van Zorgbalans Haarlem

icoon-groep
Maatwerk: Teamcoaching Communicatie

‘Corrie heeft bij ons het gesprek over gezamenlijk communiceren op gang gebracht. Wat is voor iedereen belangrijk daarin? Maar ook, hoe willen we gezamenlijk daarover naar buiten treden? Waar liggen bijvoorbeeld belemmeringen en hoe willen we die slechten?  Corrie is in staat om het individuele te benoemen en te adresseren zonder het grote geheel en de doelen daarbij uit het oog te verliezen.’
Jelly Reinders, Afdelingshoofd Bureau Onderwijs VU Amsterdam

icoon-groep
Maatwerktraining Effectief werken:

‘Corrie gaf op een speelse wijze de training over effectiever werken. Deze training gaf mij o.a. meer inzicht in de manier hoe ik nu communiceer en mogelijkheden om dit te optimaliseren.’
Medewerker Vodafone

icoon-groep

Over Effectief Outlookgebruik en Beter timemanagement:

‘Leuke cursussen met handige tips die je goed kan toepassen in de dagelijkse praktijk. Goede uitleg met goede voorbeelden en voldoende mogelijkheden tot oefenen. Ik gebruik 90% van de aangereikte stof nog steeds dagelijks. Wat mij betreft een aanrader!’
Tevreden deelnemer

Individuele training / coaching


‘Tijdens mijn individuele Outlooktraining werd er door Corrie veel aandacht besteed aan de mens achter de hulpvraag. Het bewust zijn/worden van je sterke en mindere punten en hoe deze op een (werk)dag zo in te vullen dat je efficiëntie en plezier in het werk omhoog gaan. Vooral de persoonlijke aandacht en het oprecht naar je luisteren hebben mij enorm geholpen. Corrie is iemand die door middel van de juiste vragen te stellen je zelf laat inzien wat er scheelt en wat je eventueel nog mist in je werk. Dank hiervoor!’
Erik Hofmans, Jeugdbeschermer William Schrikker Groep


‘Ik heb het coachingstraject met Corrie ervaren als leerzaam en geslaagd. Van mijn oorspronkelijke insteek – grip op een volle agenda en takenlijst – ging het gesprek naar inhoudelijke doelstellingen en persoonlijke overtuigingen – en weer terug. De gesprekken startten vanuit lopende zaken, maar achteraf bleek er een duidelijke lijn in gesponnen. Ik zou alle drukke professionals dit traject aanraden! Het is een cadeau aan jezelf om inzicht te krijgen in wat je in je werk (onbewust) energie kost en welke werkzaamheden je vleugels geven – en hoe je die balans zelf kan beïnvloeden.’
Mendeltje van Keulen, Lector, De Haagse Hogeschool


‘Corrie hebben wij ingeschakeld voor diverse coachingtrajecten bij Port of Amsterdam. Ik heb haar leren kennen als een deskundige en empathische coach. Zij weet rust en orde te brengen als het gaat om het plannen van werkzaamheden. In haar coachingtrajecten weet zij de situaties goed te doorgronden en biedt handvatten hoe ermee om te gaan. Dit heeft mij inzicht gegeven en heeft mij enorm geholpen bij mijn leidinggevende taken. Dank, Corrie!’
Claudia Dönzelmann, HR Business Partner, Port of Amsterdam


‘Corrie is een prettig, open persoon. Voelde direct goed, vertrouwd en veilig. Ik heb inzicht gekregen in mijn denk- en gevoelspatroon. Ik heb geleerd om te gaan met anderen zonder mijzelf te verliezen, gewoon door mezelf te zijn en goed en op een andere manier te luisteren naar anderen. Omschrijving van de coaching van Corrie is voor mij: vóór Corrie en ná Corrie. Ná Corrie bevalt me prima!’
Petra ten Bookum


‘Dankzij Corrie heb ik tools in handen gekregen om bewustere keuzes te maken op het gebied van planning, prioritering en zelforganisatie waardoor ik meer tijd kan besteden aan de dingen die ik belangrijk vind. Corrie heeft een heldere, persoonlijke aanpak die ze tegelijkertijd volledig aan kan passen op de persoon die ze voor zich heeft. Afhankelijk daarvan doet ze passende oefeningen of biedt ze de nodige inzichten tijdens het gesprek. Ze kan gedrag en patronen duiden volgens begrijpelijke modellen, zonder dat het te “hoofdelijk” wordt. De sessies zijn derhalve altijd dynamisch en inzichtgevend.’ ’
Thomas Spijkerman, creatief producent, docent, theatermaker, directeur-bestuurder bij Heelal BV, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten


‘Ik was op zoek naar zowel praktische ondersteuning bij het opzetten van mijn bedrijf, als psychologische begeleiding, aangezien ik een aantal moeilijke jaren en een heftige burn-out achter de rug had. Tegelijkertijd zocht ik een benadering die ook sterk gericht is op zingeving, die ik vrijwel kwijt was geraakt.
Ik ben op geen enkel punt teleurgesteld, en de resultaten van het traject hebben mijn verwachtingen zelfs overtroffen. Corrie heeft diepgaande kennis van verschillende therapie-technieken die ze combineert met praktische re-integratiebegeleiding. Maar wat ik vooral als bijzonder heb ervaren, is dat het traject volledig werd afgestemd op mijn specifieke behoeften en wensen. Ze luistert heel goed, pakt mijn eigen gedachten op en visualiseert deze, plaatst ze in context, of verzint een oefening om ermee te werken. Zo’n op-maat-benadering heb ik niet eerder gehad bij andere hulpverleners, die vaak een vaststaand model willen toepassen op hun cliënten. Ik kwam in mijn re-integratietraject als een heel onzeker iemand, met veel angsten, weinig inzicht in wat ik wilde en vrijwel geen vertrouwen in de toekomst. Nu heb ik een goed lopend bedrijf en weet zeker dat ik precies doe wat bij me past – ik ben gelukkig en zie weer een mooie toekomst voor me.’
Karine Dekker, Eigenaar/ Vertaler AR, FR, ENG > NL


‘Met succes heb ik diverse sessies gevolgd bij Corrie. In de eerste paar sessies lag de focus op het organiseren van mijn werk als HR adviseur bij de Nationale Politie – eenheid Amsterdam. In de laatste paar sessies ging het om het inhoudelijk versterken van mijn rol als HR adviseur. Dankzij Corrie heb ik goede stappen gemaakt en ben ik gegroeid om helder te krijgen wat ik wil en wat ik kan in mijn werk. Ik ben dan ook heel tevreden over de resultaten van de coaching. Ook mijn accounts zijn tevreden hierdoor en ook over de gedegen, gestructureerde manier waarop ik mijn werk doe.’
Linda Beentjes, HR Adviseur & Coördinator HR Advies – Nationale Politie eenheid Amsterdam


‘Op deze website zag ik een positieve ervaring van een collega. Ik heb contact met de collega gezocht en zij beval mij Corrie zeker aan. Ik had behoefte aan overzicht in de tal van vragen, mails die ik dagelijks krijg en de afspraken die ik heb. Wat is belangrijk, wat kan wachten en hoe plan je dit in? Door de coaching op verschillende onderdelen en de spreiding van de sessies heb ik mij dit eigen gemaakt. Door dit overzicht heb ik meer ruimte voor leuke zaken zoals kennis opdoen en delen. Mijn leidinggevende ziet een groot verschil en mijn opdrachtgevers weten wat zij van mij kunnen verwachten. Corrie ontleedt op haar rustige manier, eerst de zaken waar je tegenaan loopt en vraagt door om te achterhalen waarom je iets doet. Soms zette ze me ter plekke aan het werk om uitstel te voorkomen. Dat zijn momenten van bewustwording. Deze manier van aanpak heeft mij erg geholpen.’
Ingrid, Nationale Politie


‘In een hele turbulente tijd, zowel qua werk als privé, wist Corrie mij inzicht en helderheid te verschaffen in mijn denkpatronen en te doen inzien dat ik in plaats van een tandje erbij best ook eens met een tandje minder toe kan. Hierdoor leerde ik dat iets minder betrokkenheid en minder verantwoordelijkheid voelen meer ruimte en lucht geeft in werk en privéleven. Ik heb Corrie ervaren als heel invoelend maar ook to the point en ze wist altijd meteen goed in te haken op de verschillende kwesties die speelden tijdens het traject. Gedurende mijn re-integratie heeft ze mij veel praktische handvatten gegeven waardoor ik nu weer volledig en naar tevredenheid aan het werk ben.’
Anna Stam, administrateur Verzetsmuseum Amsterdam


‘Door de coaching heb ik inzicht gekregen in de wijze waarop ik mijn tijd en energie zo evenwichtig mogelijk tussen werk en privé kan verdelen. Ik heb nu meer tools in handen hoe ik dit ook weer voor elkaar kan krijgen als het even wat minder gaat.‘
Dawied Benistant, docent/coördinator Gemeente Amsterdam


´Tijdens mijn studie verstopte ik me voor mezelf en mijn docenten. Ik had weinig overzicht en voelde me daardoor heel onzeker. Door Corrie ben ik gestopt me te verstoppen. Ze heeft me weer zelfvertrouwen gegeven. Ze is to the point en meelevend en ik voelde me echt gehoord en gezien door haar. Ze volgde niet haar eigen stramien, maar was helemaal afgestemd op mij. Zo hebben we praktische en realistische plannen gemaakt. Ze keek daarbij niet alleen naar deadlines voor mijn studie, maar ook naar mijn gezondheid en hoe ik me erbij voelde. Dat was heel fijn!´
Marilou, student


Ik probeerde al heel lang door hulpboeken en standaard tips mijn werk beter te plannen. Dit lukte niet, en ik was bang dat ik moest leren accepteren dat ik geen grip had op mijn werk.
Door de coaching van Corrie heb ik weer plezier in mijn werk. Ik heb overzicht over mijn werkzaamheden en voel dat ik zelf aan het roer sta. Corrie luisterde goed en stelde goede vragen en stelde mij op mijn gemak. Ze gaf praktische tips hoe om te gaan met email en planning, maar ook inzicht in mijn eigen drijfveren en denkproces. Dit ging efficiënt in een beperkt aantal sessies, waarvan ik vooraf dacht dat het nooit genoeg zou zijn.
Maria Rus, Technisch beheer adviseur riolering, Gemeente Almere


‘Het resultaat van vijf coachingsessies bij Corrie is voor mij dat ik in mijn werk mezelf scherp weet te houden. De uitdaging in mijn werk is om ‘aan de bal te blijven’ en niet achterover te gaan leunen omdat het een keer tegenzit. Ik leer dat het oké is om vragen te stellen aan collega’s wanneer ik niet weet hoe ik om moet gaan met een bepaalde hulpvraag van een cliënt. Corrie is een nuchtere heldere denker die veel technieken van het coachen beheerst. Ze is in staat mij heldere feedback en inzichten te geven. Dankzij Corrie kan ik mijn werk professioneler uitoefenen. ‘
hulpverlener 113 zelfmoordpreventie


‘Corrie dringt snel door tot de kern, ziet en volgt goed wat er speelt…ook onder de oppervlakte. Ze heeft een groot arsenaal aan methoden en technieken tot haar beschikking waar ze mij verder mee heeft geholpen en die aansluiten bij mijn visuele en analytische stijl. Corrie vraagt op alle momenten goed door, ze overziet en laat niet los. En dat op een plezierige manier. Of het nou gaat om een plan voor je organisatie of een plan voor je leven, Corrie helpt je echt verder.´
Laura Keegstra


‘Ik heb het coachingstraject zeer positief ervaren. Het heeft er toe geleid dat ik inzicht heb gekregen wat mijn competenties en kwaliteiten zijn en waar ik energie van krijg. Door te luisteren en verdiepende (vervolg)vragen te stellen heeft Corrie mij geholpen om te achterhalen wat er werkelijk speelt en wat de aanleidingen hiervan zijn. Het traject heeft er in geresulteerd dat ik een andere functie heb die voortkomt uit het traject.’
Roderick Gerritsen, Adviseur stedelijk water, Gemeente Almere


‘Ik had altijd het gevoel dat er bij mij meer in zat dan eruit kwam, zowel qua werk als privé. De resultaten op mijn werk waren goed maar het werk kostte me vaak erg veel moeite. Ik wist echter niet hoe dit kwam en dit gaf mij een onprettig gevoel. Ik wilde dit wel graag oplossen. Omdat ik ook ADD en wat autistische eigenschappen heb kwam ik bij Corrie terecht. Het was voor ons beide even zoeken naar de oorzaken en oplossingen maar als snel kwamen er geweldige resultaten; Ik kreeg meer rust in mijn hoofd en ging veel beter presteren en nog belangrijker; ik had een voldaan gevoel.
Arno Groenendijk, Technisch Coördinator Verzetsmuseum Amsterdam


‘Dankzij de betrokken en inspirerende gesprekken met Corrie heb ik meer inzicht gekregen in hoe ik mijn werk organisatorisch beter kan indelen waardoor ik beter overzicht heb en gerichter kan werken. Ook begrijp ik beter hoe ik vanuit mijn kracht kan werken, waarom bepaalde taken me juist uitputten en hoe ik hierin een goede balans kan vinden. Corrie luistert goed, geeft achtergrondinformatie waar nodig. Ze weet andere accenten te leggen waardoor situaties op een andere manier te benaderen zijn en zo een nieuwe betekenis krijgen. Ze is vriendelijk, geduldig, heeft humor, is doortastend, kan goed samenvatten en ‘to the point’ komen. Hierdoor hoeft een coachingstraject niet lang te duren. Ze heeft een prettige betrokken maar toch autonome houding, waardoor je zelf de verantwoordelijkheid voelt en eigen zeggenschap houdt over de dingen die worden aangedragen. Dat heb ik als erg prettig ervaren.’
Brigit, kunstenaar


‘Corrie heeft mij door het stellen van de juiste vragen en door kritische zelfreflectie een keuze laten maken voor een vraagstuk dat mij al een aantal jaren dwarszat. In de sessies heb ik Corrie als een positief iemand ervaren die op de juiste manier de confronterende vragen kan stellen. Door de vrije en gemoedelijke sfeer ontstond er een zeer dynamische dialoog die elke sessie terugkwam. Dit heeft mij de ruimte gegeven vrijuit te praten over mijn gedachten.’
K.H., Engineer


‘Corrie weet op een rustige en doortastende wijze tot de kern te komen. Met bestaande systematiek weet ze toch maatwerk toe te passen. Daar heb ik dagelijks wat aan in de praktijk, maar heeft me ook verder geholpen in mijn persoonlijke ontwikkeling.´
Dorothy Winters, marketeer Havenbedrijf Amsterdam


‘Corrie laat me letterlijk ademhalen. Na mijn diagnose ADHD heb ik Corrie gebeld om mij te helpen met mijn gezin, werk en administratie. Haar grootste kracht is haar intelligente en actieve manier van luisteren. Het maakt niet uit wat het onderwerp is, ze luistert vol aandacht, rust en respect. Niets is raar, alles kan. Ze stelt op goede momenten de juiste vragen, waardoor je snel inzicht krijgt in wat er speelt en wat je hiermee kunt. Ze laat je echt zelf nadenken en dat helpt mij enorm. Daardoor kan ik er echt iets mee. Ze inventariseert eerst breed en daarna ga je dit samen met haar overzichtelijk maken. Dan wordt het behapbaar. En als ik dát ervaar, dan voel ik zo’n opluchting! Het neemt mijn onrust weg, geeft vertrouwen en energie.’
Marije, radio-documentairemaker


‘During the four sessions I had with Corrie, I learned how to tame my inbox and organise myself a lot more effectively. Her advice was extremely practical, and I saw the results immediately! ‘
docent


‘De coaching met Corrie aangegaan om inzichten te krijgen in mijn manier van werken en gedrag die hierbij van invloed zijn. Zij is een heel fijn en rustig persoon die de tijd voor mij heeft genomen, naar mij heeft geluisterd en waar ik een veilige plek heb kunnen ervaren om mij zelf te openen en kwetsbaar op te kunnen stellen. Door de juiste vragen te stellen en te spiegelen, wist zij vaak tot de kern van mijn uitdagingen en problemen te komen en heb daardoor mijzelf beter leren kennen. Met deze bewustwordingen kan ik nu beter focussen, meer rust vinden (in mijn werk) en krijg ik dingen ook sneller en georganiseerder voor elkaar.’
Walter Kamer, Applicatie Coördinator, Port of Amsterdam


‘De coachgesprekken met Corrie hebben me enorm geholpen om me meer te durven focussen op zaken die er echt toe doen in mijn privé en werkleven. Dat ervaar ik als zeer waardevol.´
Maike van Pelt


‘De begeleiding van Corrie heeft mij geholpen koers te houden bij het neerzetten van mijn bedrijf. Corrie sloot steeds aan bij waar ik stond, om dan samen te onderzoeken wat een passende volgende stap zou kunnen zijn. Haar betrokkenheid, rust en concrete adviezen maakten dat ik steeds weer met nieuwe energie verder op pad ging.‘
Joke Verburg, Herstel-werk Verzuimbegeleiding


‘Corrie heeft me goed geholpen met het creëren van meer orde en overzicht in mijn werkzaamheden. Daarnaast heeft ze me geholpen op een betere manier om te gaan met (ad hoc) vragen van collega’s. Door het aanpakken van hoofdzakelijk deze twee zaken ervaar ik een stuk minder stress op mijn werk.‘
Anoniem


‘Corrie heeft mij een goede spiegel voorgehouden en mij laten zien op welke wijze ik mijzelf verder zou kunnen ontwikkelen. Zij heeft – door de juiste vragen te stellen – mij verder richting gegeven in mijn loopbaan. Ik kan Corrie als coach zeer aanbevelen.’
Annette van der Sluis, Clustercommandant Brandweer Kennemerland

groepstraining
Groepstraining / -coaching
Beter timemanagement
‘Absoluut een must voor zowel leidinggevenden als uitvoerend werkers. Iedereen kan hier wat van opsteken, zelfs de goede planners.’
Mw. R. Rietveld, gebiedsmanager William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Effectief Outlookgebruik en Beter timemanagement
‘Na de training had ik een rustige dag en kon ik goed aan de slag met de tips en tricks die ik had gekregen. Heerlijk gevoel toen ik de dag daarna opstartte: overzichtelijke mailbox, duidelijke takenlijst. Ook heb ik een fijn handvat gekregen voor eigen timemanagement: inzien dat je ook als managementassistente een eigen planning in je agenda kan/moet bijhouden. Voor je eigen rust, maar ook ter bevordering van je professionaliteit.’
Myrthe Versteeg, managementassistente De Haagse Hogeschool

Effectief Outlookgebruik en Beter timemanagement
‘Een goede training. Niet alleen software, maar ook gericht op gedrag en beoogt je meer grip en plezier in je werk te geven.´
´Erg veel aan gehad en zin om ermee aan de slag te gaan.´
´Duidelijke uitleg, veel voorbeelden. Eerlijk over niet alles weten, maar zeer bereid mee te denken aan antwoord-oplossing. Zeer informatief.’
‘De diepgang is meer dan verwacht en sluit goed aan bij de praktijk.’
Diverse managementassistenten De Haagse Hogeschool

Training Balans Werk en Privé, 3 dagdelen met collega Tess Bode
‘Heel interactief, leuk met opdrachten en uitdagingen. Juist door de tijd die tussen de bijeenkomsten zit, is het effect veel groter.’
‘Docenten waren begripvol en er heerste een prettige en open sfeer.’
‘Zeer nuttig, goed te volgen, mooie voorbeelden.’
‘Prettige mix van theorie en praktijk, maakt je meer bewust.’
Diverse medewerkers ARAG Rechtsbijstandverzekering

Effectief Outlookgebruik en Beter timemanagement
‘Het heeft mij meer inzicht en bewustwording gegeven ten aanzien van de mogelijkheden van mailverkeer en agendaplanning. In het oefenlokaal direct werken in je mailbox en digitale werkagenda heeft zeker meerwaarde. De aanpak was goed, met veel bruikbare tips. Er kwam veel aan bod.’
Suzanne Hensels- van Straaten, Officier van Justitie/Teamleider Opleidingen, Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Rotterdam

Over Effectief Outlookgebruik in 2 dagdelen
‘Wat een rust en begrip van Outlook heeft deze cursus me gebracht. Ik laat Outlookmail nu voor me werken in plaats van dat ik ermee aan het werk ben. Hele fijne cursus met veel praktische tips.’
‘Kundig, aan de hand meegenomen worden door de opties van Outlook. Er gaat een wereld voor je open.’
‘Rustige en inzicht gevende presentatie. Speelt goed in op de levende hulpvragen.’
‘Op een duidelijke en gestructureerde manier heb ik veel geleerd over mails, mailgedrag en Outlook. De kennis kan ik zo in de praktijk toepassen.’
Diverse medewerkers Openbaar Ministerie, Arrondissementsparket Rotterdam

Effectief Outlookgebruik
‘Aan de hand van de informatie uit de intakeformulieren past Corrie de inhoud van de workshop aan. Zo speelt zij goed in op alle vragen die leven. Duidelijke hand-out met veel praktische tips. Dit maakt dat je het direct in de praktijk goed kunt toepassen.’
Caroline Lamp, secretaresse Raad van Bestuur Zorgbalans Haarlem

Effectief Outlookgebruik
‘Enthousiaste docent, veel kennis, snelle middag en een wereld van mogelijkheden komt op je pad!’
Sophie Kramer
‘Het is een investering in tijd die geheel ten goede komt aan jezelf. Die 3,5 uur is zo terugverdiend.’
Suzanne Middelkoop
‘Een hele leerzame en vooral praktijkgerichte workshop met heel veel tips en direct toepasbare ‘trucs’.’
S. Duivenvoorden
‘Heel prettig dat de toepassingen worden gepresenteerd als maatwerk door rekening te houden met de verschillen in werk.’ Cora Kunz
‘Proactieve les, dynamisch, goede en logische opbouw en bijzonder leerzaam. Door deze workshop staat Outlook mij nu ten dienste in plaats van dat het (soms) als de vijand voelt.’ Marion van de Voort
‘Wil je ook graag weer de baas zijn over je mailbox? Leer effectiever en efficiënter omgaan met mail, werktaak gericht. Leer het van Corrie Breeman! Een topper!’ Rob Huijsmans
Diverse medewerkers van Zorgbalans Haarlem

Maatwerk: Teamcoaching Communicatie
‘Corrie heeft bij ons het gesprek over gezamenlijk communiceren op gang gebracht. Wat is voor iedereen belangrijk daarin? Maar ook, hoe willen we gezamenlijk daarover naar buiten treden? Waar liggen bijvoorbeeld belemmeringen en hoe willen we die slechten?  Corrie is in staat om het individuele te benoemen en te adresseren zonder het grote geheel en de doelen daarbij uit het oog te verliezen.’
Jelly Reinders, Afdelingshoofd Bureau Onderwijs VU Amsterdam

Maatwerktraining Effectief werken
‘Corrie gaf op een speelse wijze de training over effectiever werken. Deze training gaf mij o.a. meer inzicht in de manier hoe ik nu communiceer en mogelijkheden om dit te optimaliseren.’
Medewerker Vodafone

Effectief Outlookgebruik en Beter timemanagement
‘Leuke cursussen met handige tips die je goed kan toepassen in de dagelijkse praktijk. Goede uitleg met goede voorbeelden en voldoende mogelijkheden tot oefenen. Ik gebruik 90% van de aangereikte stof nog steeds dagelijks. Wat mij betreft een aanrader!’
Tevreden deelnemer

Naast particulieren en ZZP-ers werk(te) ik onder meer voor:

Gemeenten
Gemeente Almere
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Noord
Gemeente Amsterdam, Dienst Infra Vervoer Verkeer
Gemeente Amsterdam, Parkeergebouwen
Gemeente Amsterdam, Dienst Werk en Inkomen
Gemeente Haarlemmermeer

Onderwijs
Hogeschool Utrecht
Haagse Hogeschool
Hogeschool Inholland
Vrije Universiteit Amsterdam
Aloysius Stichting/ Don Bosco School
Leo Kanner Onderwijsgroep
UniC Utrecht

(Jeugd)zorg
William Schrikker Groep
Careyn
Zorgbalans
Reinaerde

Telecom
KPN
VodafoneZiggo

Media
Media Pensioen Diensten
BNN-VARA
Radiomakers Desmet

Juridisch/politie
Nationale Politie
Openbaar Ministerie Rotterdam
ARAG
DAS

Diversen
Port of Amsterdam
Geldersch Landschap & Kasteelen
Exodus
A+B Adviseurs
Santander
asr
Verzetsmuseum Amsterdam
Muziekschool Amsterdam
ArboNed
De Vries & Metman

Ja, ik wil graag een gratis en vrijblijvende kennismaking.

Ook ervaren wat ik voor je kan betekenen?
Ook ervaren wat ik voor je kan betekenen?